Adı Soyadı : HAVVA BETÜL TÜRKKAN
Ünvanı : DİŞ TABİBİ
Bölümü : Diş Tabipleri
Uzmanlık :
Dahili No :
ÖZ GEÇMİŞİ      
1994 Yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Merkezimizde göreve başlamadan önce, ODTÜ, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çankaya Sağlık Grup Başkanlığı 3 no’lu Sağlık Ocağı’nda çalışmıştır.