Atık Komitesi
Fotoğraf Kişi Bilgileri
Adı Soyadı :
Ünvanı :

Gülben YILDIRIM AKGEYİK (Başkan)
Diş Tabibi

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Necla KAYA
İd.ve Mali İş. Müdürü

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Bünyami KAYMAK
Diş Teknisyeni

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Emine ÖZKAN (Üye)
Diş Teknisyeni

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Filiz ARSLAN (Üye)
Hemşire

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Süleyman UZUNÖZ (Üye)
Sağlık Memuru

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Hafız KAYNAK (Üye)
Teknisyen